Έκδοση περιοδικών και βιβλίων


Σε αυτό το τομέα ή τμήμα υποδεικνύονται τα κύρια εκδοτικά ερείσματα για εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν την προσωπική τους γνώση, όσον αφορά την παρούσα μοναστηριακή πραγματικότητα και το χαρακτήρα του ίταλο-βυζαντινού ρυθμού που κατέχουν.

Τρόποι απόκτησης και πληρωμής

Το προς πώληση υλικό, εξαιρώντας το δελτίο που διαθέτει έναν ξεχωριστό αριθμό λογαριασμού, μπορεί να ζητηθεί, χρησιμοποιώντας τον αριθμό λογαριασμού 54862743 (ABI: 7601, CAB: 03200, CIN: X) καταχωρημένος στο όνομα Congregazione d’Italia dei Monaci Basiliani Προσδιορίζοντας την αιτία.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.